วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

50: ความหลงในสงสาร

ความหลงในสงสาร
Artist: สุทัสสา อ่อนค้อม
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 000.mp3 (2.24 MB, 23615 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 001.mp3 (6.09 MB, 23935 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 002.mp3 (5.36 MB, 19677 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 003.mp3 (6.14 MB, 17830 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 004.mp3 (5.92 MB, 18882 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 005.mp3 (6.09 MB, 19678 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 006.mp3 (5.53 MB, 22899 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 007.mp3 (6.03 MB, 30057 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 008.mp3 (6.09 MB, 23969 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 009.mp3 (6.01 MB, 17882 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 010.mp3 (6.23 MB, 18568 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 011.mp3 (5.91 MB, 17438 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 012.mp3 (5.67 MB, 16869 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 013.mp3 (6.03 MB, 26495 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 014.mp3 (6.18 MB, 18280 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 015.mp3 (6.56 MB, 16780 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 016.mp3 (6.76 MB, 17133 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 017.mp3 (6.81 MB, 17140 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 018.mp3 (6.64 MB, 17272 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 019.mp3 (7.24 MB, 16599 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 020.mp3 (7.49 MB, 17217 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 021.mp3 (6.73 MB, 16472 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 022.mp3 (6.46 MB, 16924 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 023.mp3 (6.65 MB, 16621 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 024.mp3 (6.06 MB, 16893 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 025.mp3 (6.05 MB, 16488 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 026.mp3 (6.29 MB, 16496 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 027.mp3 (6.41 MB, 17012 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ความหลงในสงสาร 028.mp3 (6.29 MB, 17023 views)

ความหลงในสงสาร
โดย สุทัสสา อ่อนค้อมพบกับธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ จิตธมฺโม) เหตุในเล่มเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณสมัยที่ยังเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ได้พบ กับหลวงพ่อในป่าและพระภิกษุสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื้อหาตอนต้นจะเป็นบทสนทนาซึ่งเผยความจริงเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่พระครูเจริญเดินทางไปอินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนีย สถานมากมาย พร้อมเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนาที่คุณไม่ควรพลาด

1. พระอรหันต์สามองค์
2. พระเถรเจ้า
3. นามไหฮอง
4. พระยอดธง
5. ลิเกโรงใหญ่
6. สองพี่น้อง
7. พระสังฆราชศรี
8. ภาระอันยิ่งใหญ่
9. วิสุทธิเทพ
10. สารพันปัญหา
...ฯลฯ...


credit :dragon69

อ่านเนื้อหาแบบออนไลน์ได้ที่
http://www.sudassa.com/lhongsongsarn.html